Firemné novinky

2019-07-23 13:12:00
Oznámenie o výplate dividend v roku 2013
Oznámenie o výplate dividend v roku 2013 Dátum záznamu: 14. mája, výplata začala 22. mája.
2014-05-12 17:25:00
Uznesenie NBH o oslobodení od povinnosti podávať správy
Uznesenie Národnej banky Maďarska (ako dozorného orgánu) o oslobodení od povinnosti podávať správy podľa Zákona o kapitálových trhoch.

Správy, prezentácie

2018-05-02 17:25:00
Správa o hlasovacích právach spojených s akciami a základným imaním
Podľa pravidiel o zverejňovaní bežných informácií sa 28. júna 2013 vydáva správa o stave hlasovacích práv spojených s akciami a základným imaním spoločnosti.
2014-03-31 17:25:00
Správa o hlasovacích právach spojených s akciami a základným imaním
Podľa pravidiel zverejňovania bežných informácií sa k 31. marcu 2014 vydáva správa o stave hlasovacích práv spojených s akciami a základným imaním spoločnosti.

Správa a riadenie spoločnosti

2019-07-23 13:18:00
Uznesenia AGM
Uznesenia z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré sa konalo 30. januára 2013.
2013-12-13 21:35:00
Žiadosť o oslobodenie od povinnosti podávať správy
Informácie o žiadosti predloženej NBH, v ktorej sa žiada výnimka z povinnosti predkladania správ
WarningVáš prehliadač je zastaralý. Prosím použite novšiu verziu. Chrome || Firefox