Výskum a vývoj

Inovácia je jeden z pilierov našej stratégie. Na výskum a vývoj vynakladáme viac ako 45 miliónov EUR.

Kliknite a získajte viac informácií

Výskum a vývoj

Inovácia je jedným z pilierov našej stratégie. Vo finančnom roku 2021/2022 sme venovali viac ako 45 miliónov EUR na výskum a vývoj.

Výskum a vývoj majú v našej stratégii zásadný význam; naša spoločnosť považuje nepretržitú obnovu a inováciu za jednu z našich základných hodnôt.

Na regionálnej úrovni vydávame ročne na generický rozvoj sumu viac ako 45 miliónov EUR. Táto suma predstavuje približne  8% nášho obratu. Hlavným cieľom nášho vývoja generických účinných látok je vyvinúť nový výrobný proces, ktorý je priaznivý z hľadiska technológie a patentovania. Nová metóda môže byť ďalšou syntéznou cestou alebo optimalizáciou už tej existujúcej. Naše činnosti v oblasti vývoja produktov zameriavame na vývoj liekov, ktoré poskytujú pridanú hodnotu pre pacientov, v kombinácii s terapeutickými riešeniami dostupnými na trhu.

WarningVáš prehliadač je zastaralý. Prosím použite novšiu verziu. Chrome || Firefox