Vývoj účinných látok

Zaviedli sme špičkovú infraštruktúru potrebnú na vývoj tradičných aj tzv. vysoko účinných (HP) účinných látok. Pokiaľ ide o aktívne zložky HP, naši zamestnanci pracujú úplne oddelene od látok a na manipuláciu s nástrojmi a zariadeniami, ktoré sú umiestnené v priehľadných a uzavretých izolátoroch, používajú špeciálne rukavice. Moderné nastavenie izolátora zaisťuje pohodlné a bezpečné pracovné prostredie, zatiaľ čo naše prostredie chránime uzavretým systémom zberu a odstraňovania odpadu.

Rozšírenie výroby účinných látok
Jeho cieľom je analyzovať faktory ovplyvňujúce fyzikálnu / chemickú kvalitu počas rozširovania výrobného procesu účinnej látky - študovať postupy práškovej technológie, optimalizovať proces a špecifikovať vlastnosti konečného výrobku. Počnúc veľkosťou šarže v laboratórnom meradle sa množstvo látky postupne zvyšuje až do množstva priemyselnej šarže - t.j. priemyselnej výrobnej veľkosti.
Viac informácií
Jeho cieľom je analyzovať faktory ovplyvňujúce fyzikálnu / chemickú kvalitu počas rozširovania výrobného procesu účinnej látky - študovať postupy práškovej technológie, optimalizovať proces a špecifikovať vlastnosti konečného výrobku. Počnúc veľkosťou šarže v laboratórnom meradle sa množstvo látky postupne zvyšuje až do množstva priemyselnej šarže - t.j. priemyselnej výrobnej veľkosti.
Viac informácií
Vedeli ste?
Prehrať video
1
Prehrať video
Vypracovanie patentovej prihlášky
Ak výsledkom vývoja bude inovácia, nová forma účinnej látky alebo proces, ktorý je hodnotný z hľadiska práv priemyselného vlastníctva, je dôležité získať patentovú ochranu, aby sa zvýšila naša konkurencieschopnosť.
Viac informácií
Ak výsledkom vývoja bude inovácia, nová forma účinnej látky alebo proces, ktorý je hodnotný z hľadiska práv priemyselného vlastníctva, je dôležité získať patentovú ochranu, aby sa zvýšila naša konkurencieschopnosť.
Viac informácií
Vedeli ste?
2
Analytické testovanie účinných látok
Jeho cieľom je analyzovať chemickú štruktúru, fyzikálne vlastnosti, čistotu a stabilitu vybraných kandidátov na účinné látky a na základe týchto údajov zvoliť najvhodnejšiu formu ďalšieho vývoja. Počas procesu vývoja účinnej látky sa musia analytické metódy neustále vyvíjať až do súbežného rozšírenia a ukončenia výrobného procesu. Nakoniec sa vytvorí súbor analytických metód, ktoré sú vhodné na komplexný opis kvality účinnej látky. Tieto analytické metódy sa použijú pri kontrole kvality a uvoľňovaní produktu.
Viac informácií
Jeho cieľom je analyzovať chemickú štruktúru, fyzikálne vlastnosti, čistotu a stabilitu vybraných kandidátov na účinné látky a na základe týchto údajov zvoliť najvhodnejšiu formu ďalšieho vývoja. Počas procesu vývoja účinnej látky sa musia analytické metódy neustále vyvíjať až do súbežného rozšírenia a ukončenia výrobného procesu. Nakoniec sa vytvorí súbor analytických metód, ktoré sú vhodné na komplexný opis kvality účinnej látky. Tieto analytické metódy sa použijú pri kontrole kvality a uvoľňovaní produktu.
Viac informácií
Vedeli ste?
Prehrať video
3
Prehrať video
Laboratórny vývoj účinných látok
Jeho cieľom je vybrať kandidátov na generické účinné látky, ktoré sú vhodné na vývoj z hľadiska práv priemyselného vlastníctva, toxikológie a technologického hľadiska, a vyvinúť syntetické postupy na výrobu týchto účinných látok.
Viac informácií
Jeho cieľom je vybrať kandidátov na generické účinné látky, ktoré sú vhodné na vývoj z hľadiska práv priemyselného vlastníctva, toxikológie a technologického hľadiska, a vyvinúť syntetické postupy na výrobu týchto účinných látok.
Viac informácií
Vedeli ste?
4
Analýza duševného vlastníctva (IP)
Cieľom tohto procesu je preskúmať informácie dostupné v odborných publikáciách, patentových prihláškach a udelených patentoch, a tak získať informácie o súčasných obmedzeniach týkajúcich sa práv duševného vlastníctva.
Viac informácií
Cieľom tohto procesu je preskúmať informácie dostupné v odborných publikáciách, patentových prihláškach a udelených patentoch, a tak získať informácie o súčasných obmedzeniach týkajúcich sa práv duševného vlastníctva.
Viac informácií
Vedeli ste?
Prehrať video
5
WarningVáš prehliadač je zastaralý. Prosím použite novšiu verziu. Chrome || Firefox