Cookies

Oznámenie o používaní súborov cookies 
Egis Gyógyszergyár Zrt.
posledná úprava: 5.2.2020

1. Egis Gyógyszergyár Zrt. (H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38., +36 1 803-5555, mailbox@egis.hu, alebo v záležitostiach týkajúcich sa ochrany údajov: adatvedelem@egis.hu) (ďalej len ‘Egis’) používa v niektorých oblastiach svojej webovej stránky hu.egis.health súbory cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré ukladajú informácie do webových prehliadačov užívateľov. Toto oznámenie (ďalej len (‘Oznámenie’) informuje o používaní súborov cookies.  

 2. Účelom použitia cookies je rozpoznať, či už daný užívateľ v minulosti stránku navštívil alebo určiť, ktoré oblasti webovej stránky sú najobľúbenejšie, do ktorých oblastí užívatelia vstupujú a koľko času tam strávia.  Analýzou týchto údajov je možné stránku prispôsobiť potrebám užívateľov a poskytnúť im tak rôznorodejšiu užívateľskú skúsenosť. Pomocou súborov cookies vieme tiež zaručiť, že sa informácie zobrazené pri každej ďalšej návšteve užívateľa budú zhodovať s jeho predchádzajúcimi nastaveniami.

 3. Spoločnosť Egis si vyhradzuje právo jednostranne upravovať toto Oznámenie, a to v zmysle obmedzení stanovených príslušnými právnymi predpismi, a v prípade potreby bude v dostatočnom časovom predstihu o zmenách informovať všetky dotknuté subjekty. Toto oznámenie je možné pozmeniť najmä v dôsledku úprav právnych predpisov, postupov pri ochrane osobných údajov, potrieb podnikania či zamestnancov, použitia nového súboru cookies alebo novoobjaveného bezpečnostného rizika. Na požiadanie zašle Egis údajovému subjektu kópiu aktualizovaného Oznámenia.

 4. Užívatelia sú oprávnení sami si nastaviť svoj internetový prehliadač, prijať či odmietnuť súbory cookies alebo si vyžiadať upozornenie v prípade, že sa súbor cookies uloží v ich prehliadači. V ponuke každého prehliadača sa nachádza záložka Pomocník, kde si užívateľ môže nastavenia cookies upraviť podľa vlastných potrieb. Ďalšie informácie o povahe súborov cookies a o tom, ako ich vypnúť,  nájdete na adrese: http://www.youronlinechoices.com/hu/.

 5.  Možnosti správy súborov cookies pre najčastejšie používané internetové prehliadače:

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-browsing-history-and-cookies-firefox

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Ďalšie informácie o súboroch Google cookies: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

 6. Zoznam súborov cookies používaných spoločnosťou Egis na webovej stránke hu.egis.health je uvedený nižšie. Pomocou technických prostriedkov tiež spoločnosť zaznamenáva, či daný užívateľ už v minulosti toto Oznámenie prijal alebo nie.

 

Jednotlivé typy súborov cookies

 1. Súbory cookies potrebné pre základnú prevádzku stránky

Tieto cookies zabezpečujú riadne fungovanie webovej stránky (jej prezeranie a využívanie jej funkcií), uľahčujú jej používanie a zbierajú informácie o jej používaní bez identifikácie samotných návštevníkov.

Právnym základom pre spracovanie údajov je čl. 6 písm. f) GDPR, nakoľko je v záujme spoločnosti Egis zaistiť riadne fungovanie tejto webovej stránky.

 2. Funkčné súbory cookies

Pre zlepšenie užívateľskej skúsenosti používame tiež cookies, ktoré zaznamenávajú využívanie určitých funkcií na stránke, a tým užívateľom umožňujú využívať rovnaké nastavenia aj pri ich ďalšej návšteve.

 Právnym základom pre spracovanie údajov je čl. 6 písm. a) GDPR (dobrovoľný súhlas), ktorý udelíte prijatím súboru cookies (v nastavení internetového prehliadača alebo pri návšteve tejto webovej stránky). Správnou konfiguráciou svojho prehliadača môžte zabrániť automatickému prijímaniu súborov cookies a zvoliť alternatívu, aby vám bola možnosť súbory cookies prijať ponúknutá pri každej návšteve webovej stránky.

 3. Súbory cookies pre štatistické účely

Poskytujú štatistické údaje o užívaní webovej stránky (napr. počet zobrazení stránky, priemerný čas strávený na stránke, atď.) za účelom zhromažďovania informácií o zvyklostiach užívateľov pri využívaní webovej stránky pre jej prevádzkovateľa.  Tieto cookies neidentifikujú návštevníkov, informácie, ktoré zbierajú, sa týkajú napríklad počtu navštívených podstránok, času, ktorého na nich užívateľ strávil, či typu chybových hlásení. Súbory cookies pre štatistické účely sa automaticky ukladajú do zariadenia užívateľa pri prehliadaní webových stránok a v nastaveniach prehliadača je ich možné vymazať.

Právnym základom pre spracovanie údajov je čl. 6 písm.  a) GDPR (dobrovoľný súhlas), ktorý udelíte prijatím súboru cookies (v nastavení internetového prehliadača alebo pri návšteve tejto webovej stránky). Správnou konfiguráciou svojho prehliadača môžte zabrániť automatickému prijímaniu súborov cookies a zvoliť alternatívu, aby vám bola možnosť súbory cookies prijať ponúknutá pri každej návšteve webovej stránky.

Názov súboru cookies: "egissession"
Typ súboru: Cookies potrebné pre základnú prevádzku stránky
Účel spracovávania údajov a ich rozsah:  Identifikácia predchádzajúcej relácie užívateľa pri opakovanom načítaní stránky, aby sa zabezpečilo správne fungovanie webovej stránky. Spracovávané údaje: ID relácie. 
Životnosť súboru: Súbor cookies zostane uložený na webovej stránke, kým užívateľ stránku neopustí alebo nezavrie prehliadač.


Názov súboru cookies: "tz"
Typ súboru: Cookies potrebné pre základnú prevádzku stránky
Účel spracovávania údajov a ich rozsah: Identifikácia časového pásma. Určuje umiestnenie na úrovni aglomerácie, napríklad Európa / Budapešť. Informácie potrebné pre poskytovanie obsahu na úrovni regiónu. Spracovávané údaje: časové pásmo, umiestnenie na úrovni aglomerácie.
Životnosť súboru: 3 roky od prvej návštevy

Názov súboru cookies: "egis_website_gdpr_accepted"
Typ súboru: Cookies potrebné pre základnú prevádzku stránky
Účel spracovávania údajov a ich rozsah:  Skontrolovanie prijatia pravidiel GDPR. Pri prvej návšteve stránky musí užívateľ prijať podmienky spracovania súborov cookies.  Tento súbor cookies ukladá informácie o tom, či návštevník stránky už prijal podmienky spracovávania údajov, aby sa ho nepýtal tú istú otázku pri jeho ďalšej návšteve.Spracovávané údaje: informácia, či užívateľ už podmienky prijal alebo nie.  
Životnosť súboru: Nastálo

Názov súboru cookies: "video-muted"
Typ súboru: Funkčné cookies
Účel spracovávania údajov a ich rozsah:  Nastavenie videoprehrávača. Použitím tohto súboru cookies si videoprehrávač zapamätá, či si užívateľ želá prehrať videozáznamy bez zvuku. Spracovávané údaje: výber nastavenia. 
Životnosť súboru: Súbor cookies zostane uložený na webovej stránke, kým užívateľ stránku neopustí alebo nezavrie prehliadač. 

Názov súboru cookies: "video-volume"
Typ súboru: Funkčné cookies
Účel spracovávania údajov a ich rozsah:  Nastavenie videoprehrávača. Použitím tohto súboru cookies si videoprehrávač zapamätá úroveň hlasitosti, pri ktorej si užívateľ želá videozáznamy prehrať. Spracovávané údaje: výber nastavenia.
Životnosť súboru: Súbor cookies zostane uložený na webovej stránke, kým užívateľ stránku neopustí alebo nezavrie prehliadač.

Názov súboru cookies: "_ga"
Typ súboru: Cookies pre štatistické účely
Účel spracovávania údajov a ich rozsah: Súbor cookies Google Analytics. Tento súbor cookies je potrebný na spracovávanie štatistických údajov o počte návštev stránky. Ďalšie informácie nájdete na adrese: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage 
Životnosť súboru:  2 roky od prvej návštevy

Názov súboru cookies: "_gid"
Typ súboru: Cookies pre štatistické účely
Účel spracovávania údajov a ich rozsah: Súbor cookies Google Analytics. Tento súbor cookies je potrebný na spracovávanie štatistických údajov o počte návštev stránky. Ďalšie informácie nájdete na adrese: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage 
Životnosť súboru: Súbor cookies zostane uložený na webovej stránke, kým užívateľ stránku neopustí alebo nezavrie prehliadač.

Názov súboru cookies: "_gat_gtag_N"
Typ súboru: Cookies pre štatistické účely
Účel spracovávania údajov a ich rozsah: Súbor cookies Google Analytics. Tento súbor cookies je potrebný na spracovávanie štatistických údajov o počte návštev stránky. Ďalšie informácie nájdete na adrese: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage 
Životnosť súboru: Súbor cookies zostane uložený na webovej stránke, kým užívateľ stránku neopustí alebo nezavrie prehliadač.

WarningVáš prehliadač je zastaralý. Prosím použite novšiu verziu. Chrome || Firefox