Transparentnosť

Transparentnosť

Spoločnosť Egis je členom Medicines for Europe. Preto musí dodržiavať ustanovenia transparentnosti, ktoré sú uvedené v Kódexe Medicines for Europe, a ktoré upravujú zverejňovanie záväzkov a transferov, ktoré členovia poskytujú zdravotníckym pracovníkom, zdravotníckym organizáciám a pacientským organizáciám a ustanovenia všeobecného kódexu transparentnosti, ktorým sa tieto pravidlá transparentnosti implementujú v Maďarsku. Podľa všeobecného kódexu transparentnosti musí spoločnosť Egis na svojich webových stránkach zdokumentovať a zverejňovať všetky záväzky a prevody, ktoré poskytuje, priamo alebo nepriamo, zdravotníckym pracovníkom, zdravotníckym organizáciám alebo pacientským organizáciám alebo s ohľadom na ne. Ďalšie informácie na: https://hu.egis.health/atlathatosag-hu

Zverejňovanie podporných a sponzorských organizácií pacientskym organizáciám (Etický kódex pre farmaceutické marketingové komunikácie) Ďalšie informácie: https://hu.egis.health/atlathatosag-hu

Etické normy, ktoré musí spoločnosť Egis dodržiavať 

Doplnený Code of Ethics for Pharmaceutical Communications podpísaný združením štyroch maďarských farmaceutických výrobcov vstúpil do platnosti 1. júla 2017. Cieľom tohto kódexu bolo zabezpečiť najvyššiu úroveň ochrany záujmov pacientov a zabezpečiť čo najvyššiu mieru ochrany záujmov pacientov a zabezpečiť pre farmaceutických aktérov prísne stanovené pravidlá. Ďalšie informácie na: https://hu.egis.health/atlathatosag-hu

Etický kódex skupiny Servier:  Ethical Charter

 

EGIS SLOVAKIA spol. s r.o.  -  Zverejnenie prevodov hodnôt

Zverejnenie prevodu hodnôt voči Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (HCP) a Organizáciám pôsobiacim v oblasti zdravotnej starostlivosti (HCO) je súčasťou iniciatívy transparentnosti vyvinutej Európskou Federáciou Farmaceutických spoločností EFPIA.

Spoločnosť EGIS SLOVAKIA spol. s r.o. zdieľa a plne podporuje ciele propagované touto samoregulačnou iniciatívou.

Farmaceutické spoločnosti majú spolupracovať s lekárskymi spoločnosťami z dôvodu zlepšenia dostupnosti vedeckých poznatkov a zlepšenia starostlivosti o pacientov. Táto spolupráca zahŕňa pravidelné pracovné a časové angažovanie zo strany HCP a HCO.

Táto publikácia bola pripravená v súlade  o smernicou uverejenenou na stránke https://sk.egis.health/ a požiadavkami EFPIA kódexu a Etického kódexu asociácie GENAS.

Spolupráca zaznamenaná v tomto dokumente zahŕňa všetky transfery hodnôt za predchádzajúci kalendárny rok celou spoločnosťou Egis na lokálnej ako aj medzinárodnej úrovni.

V prípade otázok ohľadom tejto sekcie nás môžte kontaktovať na: https://sk.egis.health/kontakt-sk  

Metodika_DC_2022.pdf

Report_DC_2022.pdf

Metodika_DC_2021.pdf

Report_DC_2021.pdf

Metodika_DC_2020.pdf

Report_DC_2020.pdf 

 

 

 

WarningVáš prehliadač je zastaralý. Prosím použite novšiu verziu. Chrome || Firefox