Zásady farmakovigilancie

Spoločnosť Egis Pharmaceuticals PLC dbá za každých okolností na bezpečné používanie svojich liekov. Preto venujeme osobitnú pozornosť zhromažďovaniu a hodnoteniu nežiaducich udalostí a sťažností týkajúcich sa kvality v súvislosti s používaním našich liekov, ako aj v prípade objavenia sa falzifikátov našich liekov.

Naším cieľom je poskytnúť pacientom a zdravotníckym pracovníkom, ktorí používajú, prepisujú, resp. vydávajú naše lieky, informácie, ktoré odrážajú súčasné názory lekárskej vedy, a ktoré obsahujú všetky údaje a vedomosti potrebné na bezpečné používanie našich liekov s cieľom uľahčiť liečbu pacientov a minimalizovať riziká vedľajších účinkov.

Na dosiahnutie tohto cieľa potrebujeme spoluprácu pacientov, lekárov a lekárnikov pri hlásení podozrení na nežiadúce účinky liekov zaznamenaných v ich odbornej praxi. Sme pevne presvedčení, že bezpečnosť liečby je našim spoločným záujmom.

Prosím, nahláste akékoľvek nežiaduce udalosti, ktoré by mohli súvisieť s liekmi spoločnosti Egis Pharmaceuticals PLC, na ktoromkoľvek z týchto kontaktov:

E-mail: registracia@egis.sk
Mobil: +421 918 841 331
Adresa: EGIS SLOVAKIA spol. s r.o., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava

 

 

WarningVáš prehliadač je zastaralý. Prosím použite novšiu verziu. Chrome || Firefox