str, máj 2, 2018 5:25 popoludní
Správa o hlasovacích právach spojených s akciami a základným imaním
Podľa pravidiel o zverejňovaní bežných informácií sa 28. júna 2013 vydáva správa o stave hlasovacích práv spojených s akciami a základným imaním spoločnosti.

Egis Pharmaceuticals PLC (ďalej len „spoločnosť“ so sídlom v Budapešti H-1106,
Keresztúri út 30-38.), v snahe splniť pravidlá stanovené v bode (9) oddiel 54 pozmeneného a doplneného
Zákona o kapitálovom trhu (CXX / 2001) týmto zverejňuje nasledujúce informácie o hlasovacích právach
spojené s jeho akciami a so základným imaním.

WarningVáš prehliadač je zastaralý. Prosím použite novšiu verziu. Chrome || Firefox