pod, mar 31, 2014 5:25 popoludní
Správa o hlasovacích právach spojených s akciami a základným imaním
Podľa pravidiel zverejňovania bežných informácií sa k 31. marcu 2014 vydáva správa o stave hlasovacích práv spojených s akciami a základným imaním spoločnosti.

Egis Pharmaceuticals PLC (ďalej len „spoločnosť“ so sídlom v Budapešti H-1106, Keresztúri út 30-38.), v snahe splniť pravidlá stanovené v bode (9) oddiel 54 pozmeneného a doplneného Zákona o kapitálovom trhu (CXX / 2001) týmto zverejňuje nasledujúce informácie o hlasovacích právach spojené so svojimi akciami a so základným imaním.

WarningVáš prehliadač je zastaralý. Prosím použite novšiu verziu. Chrome || Firefox