pia, dec 13, 2013 9:35 popoludní
Žiadosť o oslobodenie od povinnosti podávať správy
Informácie o žiadosti predloženej NBH, v ktorej sa žiada výnimka z povinnosti predkladania správ

Egis Pharmaceuticals Plc (Egis) týmto zverejňuje, že podľa § 60 Zákona o kapitálových trhoch č. CXX.
z roku 2001 (ďalej len „CMA“), bola dnes podaná žiadosť Národnej banke
Maďarska na oslobodenie od povinnosti podávať správy. Dôvod žiadosti
je, že Arts et Techniques du Progrès (adresa: 25 rue Eugène Vignat, 45000 Orléans,
Francúzsko), člen skupiny Servier, nadobudol vlastníctvo všetkých akcií spoločnosti Egis dňa 11. decembra 2013, teda od tohto dátumu bude Egis pôsobiť ako spoločnosť s jediným akcionárom a uplatní sa odsek 2 oddielu 283 zákona IV. z roku 2006 o obchodných združeniach.

WarningVáš prehliadač je zastaralý. Prosím použite novšiu verziu. Chrome || Firefox