Keď sa stretnú kreatívne mysle

str, apr 24, 2019 10:07 dopoludnia

Jedným z pilierov našej firemnej kultúry je inovácia. Nehovoríme len o tom, ale na každoročných fórach zhromažďujeme nápady, ktoré ponúkajú priestor na predkladanie návrhov v súvislosti s vedeckým výskumom, výrobou, zefektívnením našich administratívnych procesov a najnovším bodom nášho programu: digitalizáciou.

Keď sa stretnú kreatívne mysle

str, apr 24, 2019 10:07 dopoludnia

Jedným z pilierov našej firemnej kultúry je inovácia. Nehovoríme len o tom, ale na každoročných fórach zhromažďujeme nápady, ktoré ponúkajú priestor na predkladanie návrhov v súvislosti s vedeckým výskumom, výrobou, zefektívnením našich administratívnych procesov a najnovším bodom nášho programu: digitalizáciou.

Károly Pataki bol hlavným inžinierom nášho závodu v Körmende. Jeho inovatívny prístup možno nájsť vo viacerých oblastiach a vývoj jedného z našich výrobkov súvisel aj s jeho prácou. Ako jeden z popredných expertov spoločnosti Egis vždy podporoval mladé talenty, ako aj vývoj nových výrobných metód a zdokonaľovanie už existujúcich. Keď sa naša spoločnosť rozhodla vytvoriť fórum pre inovatívne nápady, rozhodli sme sa pomenovať ho po ňom.

Súťaž Károlya Patakiho sa v roku 2019 konala už po deviatykrát - v Körmende, kde náš závod oslávil 50. výročie svojho založenia. Našu výzvu privítali mnohí kolegovia, ktorí sa nehanbili ponúkať skvelé nápady, užitočné odporúčania a kreatívne návrhy s množstvom farebných prezentácií. Cítime sa obzvlášť hrdí na túto tradíciu, pretože 80% tu predstavených konceptov sa skutočne zrealizuje. Počas tejto súťaže sa prvýkrát objavili niektoré z našich najnovších inovácií, napríklad obnova výrobného procesu produktov spoločnosti Egis alebo vývoj mechanického balenia.

 

WarningVáš prehliadač je zastaralý. Prosím použite novšiu verziu. Chrome || Firefox