Svet spoločnosti Egis
uto, nov 3, 2020 3:08 popoludní
Autor: Kótai Eszter

Spoločnosť Egis získala ocenenie Environmental Savings Award

Pri príležitosti 25. výročia svojho založenia, Asociácia KÖVET zahájila svoj výročný program ‘Za udržateľnú ekonómiu’ a vyhlásila súťaž zahŕňajúcu niekoľko kategórií, pričom jednu z nich, na tému environmentálne úspory, vyhrala spoločnosť Egis.
Svet spoločnosti Egis

Spoločnosť Egis získala ocenenie Environmental Savings Award

Pri príležitosti 25. výročia svojho založenia, Asociácia KÖVET zahájila svoj výročný program ‘Za udržateľnú ekonómiu’ a vyhlásila súťaž zahŕňajúcu niekoľko kategórií, pričom jednu z nich, na tému environmentálne úspory, vyhrala spoločnosť Egis.
uto, nov 3, 2020 3:08 popoludní
Autor:
Kótai Eszter
uto, nov 3, 2020 3:08 popoludní
Autor: Kótai Eszter

‘Peniaze naspäť cez okno’  je bežný fantasy názov pre ceny za environmentálne úspory, ktorý vyjadruje to, že  environmentálne opatrenia sa môžu prejaviť v merateľných výhodách. Naša spoločnosť získala ocenenie v kategórii investícii, ktoré sa vrátia po troch rokoch, s názvom ’Najväčšie vysoko visiace ovocie’.

Podstatou novo zavedeného opatrenia je dodanie zriedeného matečného lúhu kyseliny octovej, ktorý vzniká pri výrobe, ako suroviny. Po analýze zloženia matečného lúhu a uskutočnení úspešných experimentov sa preukázalo, že roztok kyseliny octovej je odbúrateľný baktériami vo veži na výrobu bioplynu, takže riešenie, ktoré vytvorila spoločnosť Egis, môže byť využívané na generovanie elektriny. Zriedený roztok kyseliny octovej sa odvedie do Budapest Sewage Works Pte Ltd. do severopeštianskej čističky odpadových vôd na výrobu bioplynu a následne elektriny, čím sa čiastočne pokrývajú energetické a tepelné potreby tohto zariadenia. Na prenos matečného lúhu, ktorý sa má neskôr použiť, a na prevádzku systému, sa používajú existujúce nádrže vhodné na skladovanie roztoku.

Tento prístup sa považuje za prospešný v rôznych aspektoch: namiesto spaľovania alebo neutralizácie slúži kyselina octová ako užitočná surovina, navyše recyklácia je nákladovo efektívne riešenie pre kanalizáciu a spaľovanie, navyše výsledný bioplyn znižuje použitie fosílnych palív. Preto toto opatrenie prispieva k udržaniu zdravého životného prostredia a k znižovaniu zaťaženia životného prostredia.

WarningVáš prehliadač je zastaralý. Prosím použite novšiu verziu. Chrome || Firefox