Sociálna zodpovednosť podnikov
ned, máj 7, 2017 2:30 popoludní
Autor: Mezo Dora

Egis získal cenu za zdravé postupy na zdravých pracoviskách

V súčasnosti pracujeme, v úzkej spolupráci s našimi zamestnancami, na prepracovaní nášho ochranného odevu. Aj keď projekt stále prebieha, naša spolupráca už bola ocenená: dostali sme ocenenie Zdravé postupy na zdravých pracoviskách, takže sa môžme posunúť do ďalšieho kola organizovaného pre krajiny EÚ.
Sociálna zodpovednosť podnikov

Egis získal cenu za zdravé postupy na zdravých pracoviskách

V súčasnosti pracujeme, v úzkej spolupráci s našimi zamestnancami, na prepracovaní nášho ochranného odevu. Aj keď projekt stále prebieha, naša spolupráca už bola ocenená: dostali sme ocenenie Zdravé postupy na zdravých pracoviskách, takže sa môžme posunúť do ďalšieho kola organizovaného pre krajiny EÚ.
ned, máj 7, 2017 2:30 popoludní
Autor:
Mezo Dora
ned, máj 7, 2017 2:30 popoludní
Autor: Mezo Dora

Okrem bezpečnosti našich kolegov je pre nás dôležitá ich pohoda. Preto sme sa rozhodli spustiť špeciálny projekt a obnoviť náš ochranný odev v úzkej spolupráci s Poradným výborom pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, odborovou organizáciou a zamestnaneckou radou. Za túto vynikajúcu spoluprácu získala spoločnosť Egis cenu Zdravé postupy na zdravých pracoviskách, ktorú odovzdal Zoltán Marczinkó, zástupca štátneho tajomníka pre prioritné podnikové vzťahy vo veľkej sále Budapeštianskej technickej a ekonomickej univerzity. Klára András, riaditeľka pre ľudské zdroje a Gábor Réti, riaditeľka pre zdravie a bezpečnosť životného prostredia, získali v mene našej spoločnosti toto prestížne ocenenie. Podrobnosti o našom prebiehajúcom projekte budú zverejnené na webovej stránke a ďalších tlačených vydaniach National Focal Points ako príklad hodný nasledovania.

Ocenené boli iba dve maďarské spoločnosti, ktoré postúpia do ďalšieho kola organizovaného pre krajiny EÚ. Tešíme sa na ďalšiu vzrušujúcu kapitolu!

WarningVáš prehliadač je zastaralý. Prosím použite novšiu verziu. Chrome || Firefox