Svet spoločnosti Egis
str, júl 1, 2020 10:37 dopoludnia

Egis Polska: “Všetko je o ľuďoch”

Naša poľská pobočka, Egis Polska, je na prítomná na trhu už 25 rokov a urobila skutočnú zmenu v lekárskej realite krajiny. Egis Polska uvádza inovatívne lieky vrátane biologických terapií, pôsobí ako rešpektovaný partner pre lekársku komunitu a je uznávaný ako hodnotný zamestnávateľ, pravidelne oceňovaný za vytváranie kvalitného pracovného prostredia.
Svet spoločnosti Egis

Egis Polska: “Všetko je o ľuďoch”

Naša poľská pobočka, Egis Polska, je na prítomná na trhu už 25 rokov a urobila skutočnú zmenu v lekárskej realite krajiny. Egis Polska uvádza inovatívne lieky vrátane biologických terapií, pôsobí ako rešpektovaný partner pre lekársku komunitu a je uznávaný ako hodnotný zamestnávateľ, pravidelne oceňovaný za vytváranie kvalitného pracovného prostredia.
str, júl 1, 2020 10:37 dopoludnia
Autor:
str, júl 1, 2020 10:37 dopoludnia
Autor:
Prehrať video

Viac ako 12 rokov viedol spoločnosť Egis Polska generálny riaditeľ Krzysztof Skup, ktorý bol menovaný do funkcie generálneho rioaditeľa spoločnosti Egis Rusko k 1.2.2019. Zároveň, Roman Urbański bol povýšený na pozíciu generálneho riaditeľa v Poľsku.

“Ako sme sa dozvedeli od Krzysztofa Skupa: Nemôžete vytvoriť modernú, inovatívnu spoločnosť, ktorá by rýchlo reagovala na výzvy, externé ako aj interné, bez toho, aby ste mali dobrý tím. Budovanie takého tímu je dlhý a nepretržitý proces. Všetko je o ľuďoch. Bol hlboko presvedčený, že s každým zamestnancom by sa malo zachádzať ako s partnerom so všetkými jeho intelektuálnymi schopnosťami, tvorivosťou a zručnosťami, aby sa vybudovali silné stránky spoločnosti. Pokiaľ ide o riadenie ľudí, nie je tam žiadny priestor pre priemernosť, faloš alebo aroganciu. A ja absolútne zdieľam tento prístup.” - hovorí Mr. Urbański.

Egis Polska prilákala ľudí, ktorí chápu, že je to práve zodpovednosť, ktorá robí dobrý tím: zodpovednosť za seba a za svojich kolegov. A ako prehlasuje tím spoločnosti Egis Polska – To, čo nás spája, je vášeň, odvaha a dôvera. Robia dobré veci, a to nie len pre seba alebo spoločnosť, ale aj pre svoje okolie. Zúčastňujú sa rôznych charít a iniciatív na pomoc ostatným: pomáhajú nadáciám podporujúcim deti a pravidelne sa zúčastňujú na charite „Noble Gift“, jednej z hlavných poľských charitatívnych iniciatív ponúkajúcich pomoc chudobným počas vianočného obdobia; venujú sa tiež výstavbe útulku pre zvieratá a stavbe úľa.

WarningVáš prehliadač je zastaralý. Prosím použite novšiu verziu. Chrome || Firefox