Inovácie
štv, feb 13, 2020 1:09 PM

Dohoda o strategickej spolupráci medzi Semmelweis University a spoločnosťou Egis

Semmelweis University a Egis Pharmaceuticals PLC uzavreli dohodu o ešte užšej spolupráci ako predtým. Naším spoločným cieľom je naďalej zvyšovať úroveň farmaceutického výskumu a vývoja, ako aj školení farmaceutov a lekárov, a to tak, že sa navzájom využijú synergie. Na základe tejto dohody sa môžu začať nové priemyselné inovácie a štúdium na Semmelweis University sa môže rozšíriť o praktickejšie vzdelávacie a školiace prvky, ktoré zároveň zodpovedajú potrebám maďarského farmaceutického priemyslu.
Inovácie

Dohoda o strategickej spolupráci medzi Semmelweis University a spoločnosťou Egis

Semmelweis University a Egis Pharmaceuticals PLC uzavreli dohodu o ešte užšej spolupráci ako predtým. Naším spoločným cieľom je naďalej zvyšovať úroveň farmaceutického výskumu a vývoja, ako aj školení farmaceutov a lekárov, a to tak, že sa navzájom využijú synergie. Na základe tejto dohody sa môžu začať nové priemyselné inovácie a štúdium na Semmelweis University sa môže rozšíriť o praktickejšie vzdelávacie a školiace prvky, ktoré zároveň zodpovedajú potrebám maďarského farmaceutického priemyslu.
štv, feb 13, 2020 1:09 PM
Autor:
štv, feb 13, 2020 1:09 PM
Autor:

Dr. István Hodász, CEO spoločnosti Egis Pharmaceuticals PLC, zdôraznil, že farmaceutický priemysel je v Maďarsku už kľúčovým odvetvím, a tak to aj zostane v nasledujúcich desaťročiach. Na základe dohody spoločnosť Egis zriadi na svojich pracoviskách univerzitné stredisko, aby mohli študenti navštevovať vysokoškolské kurzy, odbornú prípravu a interaktívne návštevy výrobných závodov v skutočnom priemyselnom prostredí a v jedinečnom vedecko-technologickom výcvikovom stredisku spoločnosti Egis.

Je to zásadný bod pri vytváraní vhodného vzdelávacieho prostredia na podporu talentov a inovatívnych nápadov tak, aby sa budúci farmaceuti a lekári mohli pripojiť k medzinárodnej konkurencii a po ukončení štúdia  prispieť svojou prácou k rozvoju zdravotníctva.

Túto myšlienku podporí Farmaceutické výskumné centrum Hőgyes-Schöpf-Merei, ktoré sa má postaviť v rámci projektu Semmelweis XXI Development, a ktoré poskytne Semmelweis University príležitosť stať sa jednou z top 100 univerzít na svete. Pre spoločnosť Egis je tiež dôležité, aby budúci farmaceuti absolvovali odbornú prípravu prispôsobenú rýchlo sa meniacemu priemyselnému prostrediu. Na základe tohoto, ako bolo oznámené pri podpise dohody, spoločnosť radí vedeniu Farmaceutickej fakulty už v počiatočnej fáze plánovania, pokiaľ ide o požiadavky na zabezpečenie kvality, ktoré musí nové farmaceutické výskumné centrum spĺňať pokiaľ ide o farmaceutickú výrobu a výskum.

Spoločnosť Egis získala storočné skúsenosti vo farmaceutickom vývoji a medzinárodnom marketingu liekov. Dr. István Hodász dodal, že spoločnosť Egis Pharmaceuticals zdieľa aj takéto znalosti s univerzitou, takže naše získané bohaté skúsenosti a rozsiahle znalosti trhu pomáhajú univerzite pri zavádzaní konceptov vývoja produktov do praxe.

Viac informácií nájdete v našej tlačovej správe.

WarningVáš prehliadač je zastaralý. Prosím použite novšiu verziu. Chrome || Firefox