Compliance

Compliance

Spoločnosť Egis je členom Medicines for Europe. Preto musí dodržiavať ustanovenia transparentnosti, ktoré sú uvedené v Kódexe Medicines for Europe, a ktoré upravujú zverejňovanie záväzkov a transferov, ktoré členovia poskytujú zdravotníckym pracovníkom, zdravotníckym organizáciám a pacientským organizáciám a ustanovenia všeobecného kódexu transparentnosti, ktorým sa tieto pravidlá transparentnosti implementujú v Maďarsku. Podľa všeobecného kódexu transparentnosti musí spoločnosť Egis na svojich webových stránkach zdokumentovať a zverejňovať všetky záväzky a prevody, ktoré poskytuje, priamo alebo nepriamo, zdravotníckym pracovníkom, zdravotníckym organizáciám alebo pacientským organizáciám alebo s ohľadom na ne. Ďalšie informácie na: https://hu.egis.health/atlathatosag-hu

Zverejňovanie podporných a sponzorských organizácií pacientskym organizáciám (Etický kódex pre farmaceutické marketingové komunikácie) Ďalšie informácie: https://hu.egis.health/atlathatosag-hu

Etické normy, ktoré musí spoločnosť Egis dodržiavať 

Doplnený Code of Ethics for Pharmaceutical Communications podpísaný združením štyroch maďarských farmaceutických výrobcov vstúpil do platnosti 1. júla 2017. Cieľom tohto kódexu bolo zabezpečiť najvyššiu úroveň ochrany záujmov pacientov a zabezpečiť čo najvyššiu mieru ochrany záujmov pacientov a zabezpečiť pre farmaceutických aktérov prísne stanovené pravidlá. Ďalšie informácie na: https://hu.egis.health/atlathatosag-hu

Etický kódex skupiny Servier:  Ethical Charter

WarningVáš prehliadač je zastaralý. Prosím použite novšiu verziu. Chrome || Firefox